Συντήρηση Ηλιακού για Καλύτερη Απόδοση

Ποιες Εργασίες Περιλαμβάνει η Συντήρηση του Ηλιακού Θερμοσίφωνα;

Η συντήρηση ηλιακού παρατείνει τη διάρκεια ζωής του, βοηθά στην απρόσκοπτη λειτουργία του και αυξάνει την απόδοσή του σε ζεστό νερό.

Εργασίες στη διάρκεια συντήρησης του ηλιακού

Καθαρισμός του δοχείου νερού (boiler) από τα άλατα

Στο εσωτερικό του boiler του ηλιακού θερμοσίφωνα σχηματίζονται άλατα. Αυτά με την πάροδο του χρόνου καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του εσωτερικού του ελαττώνοντας την ποσότητα του νερού που μπορεί να αποθηκεύσει το δοχείο. Ταυτόχρονα  δυσκολεύουν την μεταφορά θερμότητας από τους ηλιακούς συλλέκτες στο νερό που περιέχεται μέσα στο μπόιλερ

Έτσι η συνολική απόδοση του και αυξάνεται ο χρόνος που χρειάζεται ο ηλιακός θερμοσίφωνας για να ζεστάνει το νερό.

Έλεγχος ηλεκτρικής αντίστασης, θερμοστάτη και φλάντζας

Η ηλεκτρική αντίσταση του ηλιακού ζεσταίνει το νερό όταν υπάρχει χαμηλή ή καθόλου ηλιοφάνεια. Ελέγχεται από έναν θερμοστάτη, ώστε το νερό να μην ξεπεράσει την επιθυμητή θερμοκρασία. Σε κάθε εργασία συντήρησης πρέπει να ελέγχονται τόσο η ηλεκτρική αντίσταση όσο και ο θερμοστάτης και να καθαρίζονται από τα άλατα.

Οι ειδικοί ξέρουν πως μια ηλεκτρική αντίσταση καλυμμένη με άλατα καταναλώνει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια και έχει πολύ μικρότερη διάρκεια ζωής.

Επίσης κατά τον έλεγχο επιθεωρείται η κατάσταση της φλάντζας στεγανοποίησης και αλλάζεται με καινούρια εάν έχει φθαρεί ή ευθύνεται για διαρροές.

Έλεγχος και αντικατάσταση ανοδίου

Το ανόδιο μαγνησίου βρίσκεται στο εσωτερικό του boiler σε επαφή με το νερό, προσαρμοσμένο στην βάση της ηλεκτρικής αντίστασης. Το ανόδιο με το πέρασμα του χρόνου φθείρεται και καταστρέφεται. Σκοπός του είναι η προστασία του μποιλερ ηλιακού από την διάβρωση που προκαλεί η παρουσία διαφορετικών μετάλλων στην υδραυλική εγκατάσταση και έχει σαν αποτέλεσμα το τρύπημα του δοχείου στο μέλλον.

Καθαρισμός των συλλεκτών

Η σκόνη, οι ρύποι και οι ακαθαρσίες που συσσωρεύονται με τον καιρό στην επιφάνεια των συλλεκτών του ηλιακού θερμοσίφωνα, μειώνουν την ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας που απορροφά στον συλλέκτη με αποτέλεσμα την συνολική μείωση της απόδοσης του ηλιακού θερμοσίφωνα.

Έλεγχος πληρότητας αντιψυκτικού στο κλειστό κύκλωμα

Πρέπει να ελέγχεται τακτικά η ποσότητα του αντιψυκτικού υγρού στο κλειστό κύκλωμα. Όταν λείπει είναι απαραίτητο να συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και να αραιώνεται το αντιψυκτικό με απιονισμένο νερό στην αναλογία που προτείνει ο κατασκευαστής του.

Πολλοί γεμίζουν το κλειστό κύκλωμα με απλό νερό βρύσης, θεωρώντας ότι δεν έχει διαφορά με το απιονισμένο νέρο. Αυτή είναι μια λάθος επιλογή. Το νερό της βρύσης θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί -λόγω των αλάτων που περιέχει- θα δημιουργήσει πρόβλημα μακροπρόθεσμα και θα μειώσει την απόδοση του ηλιακού θερμοσίφωνα. Κατά συνέπεια θα δυσκολέψει μελλοντικά τις εργασίες καθαρισμού του κλειστού κυκλώματος από τα άλατα.

Γιατί Είναι Απαραίτητη η Συντήρηση του Ηλιακού σας;


Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γεμίζεται το κλειστό κύκλωμα του ηλιακού με απιονισμένο νερό και αντιψυκτικό βεβαίως.

Έλεγχος υδραυλικών συνδέσεων για διαρροές

Κατά την συντήρηση ηλιακού, πρέπει να ελέγχονται όλες οι υδραυλικές συνδέσεις (δοχείου και συλλεκτών) για την αποφυγή τυχόν διαρροών από σπάσιμο των σωλήνων.

Σε περίπτωση διαρροής στο κλειστό κύκλωμα των συλλεκτών, θα χαθεί σιγά σιγά το αντιψυκτικό υγρό και θα μειωθεί η απόδοση του ηλιακού θερμοσίφωνα μέχρι το σημείο που θα σταματήσει τελείως η λειτουργία του ηλιακού

Έλεγχος της βαλβίδας ασφαλείας του κλειστού κυκλώματος

Η βαλβίδα ασφαλείας προστατεύει τον ηλιακό από την αύξηση της πίεσης του υγρού που βρίσκεται στο κλειστό κύκλωμα. Θα πρέπει να ελέγχεται η κατάστασή της και να αλλάζεται προληπτικά εάν κριθεί απαραίτητο καθώς μπορεί να μην λειτουργήσει όταν χρειαστεί και να οδηγήσει στο τρύπημα του ηλιακού θερμοσίφωνα

Έλεγχος μονώσεων σωλήνων

Όλες οι μονώσεις των σωλήνων του ηλιακού θερμοσίφωνα θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση που είναι φθαρμένες θα πρέπει να αλλάζονται. Η μόνωση είναι πολύ βασικό υλικό καθώς προστατεύει τις σωληνώσεις από την ηλιακή ακτινοβολία και “κρατάει ζεστό” το νερό από τον ηλιακό θερμοσίφωνα μέχρι την βρύση μας μειώνοντας τις θερμικές απώλειες

Συντήρηση ηλιακού & εγγύηση

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η τακτική (κάθε χρόνο συνήθως) συντήρηση του ηλιακού σας είναι προαπαιτούμενο από όλους τους κατασκευαστές ώστε να ισχύει η εγγύηση που δίνουν.

Οι καλά συντηρημένοι ηλιακοί θερμοσίφωνες θα αντέξουν για πολλά χρόνια και συγχρόνως θα αποδίδουν τα μέγιστα εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα.

1 thought on “Ποιες Εργασίες Περιλαμβάνει η Συντήρηση του Ηλιακού Θερμοσίφωνα;

Comments are closed.

Bizz.gr

Online shopping concept. Mobile phone or smartphone with cart on the screen. 3d